01.01.2013 TEN İTİBAREN KDV ORANLARI DEĞİŞTİ

01.01.2013 TEN İTİBAREN KDV ORANLARI DEĞİŞTİ

27.12.2012 Tarih, 211/4116 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 150 m2 geçmeyen Konutlarda KDV Oranı Değiştirildi.

24/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4116 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 7 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinde aşağıdaki (6) numaralı fıkra eklenmiştir.

“(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alan 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riski yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

A)     Beşyüz Türk Lirası ile Bin Türk Lirası (Bin Türk Lirası Hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,  ( %8 )

B)      Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,  ( %18 )

Uygulanır.“

MADDE 12-Bu Kararın;

b) 7 inci maddesi hükmü yapı ruhsatının 01/01/2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaat projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ektedir.

 

B.K.K. No 2012/4116
Resmi Gazete Tarihi 01/01/2013
Resmi Gazete No 28515
Kapsam  
Karar Sayısı : 2012/4116Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/12/2012 tarihli ve 1348 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Kararı görmek için tıklayınız

20130101-1-1