13/3/2009 TARİHLİ ve 2009/14802 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ UYGULAMA SÜRESİ HAKKINDA

13/3/2009 TARİHLİ ve 2009/14802 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ UYGULAMA SÜRESİ HAKKINDA

Tarih 12/06/2009
Sayı ÖTV-II/2009-1
Kapsam

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı     :B.07.1.GİB.0.52/5200-39/

Konu   :ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/7

Konusu:  13/3/2009 tarihli ve 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulama süresi.

Tarihi  :  12/06/2009 

Sayısı  : ÖTV-II/2009-2

İlgili Olduğu Madde :3065 sayılı KDV Kanunu madde 28, 29; 4760 sayılı ÖTV Kanunu Madde12/2.

16/3/2009 tarihli ve 27171 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/3/2009 tarihli ve 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 15/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere; bazı mallarda uygulanan KDV ve ÖTV oranlarında değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kararname ile belirlenen oranların uygulanma süresi 15/6/2009 tarihine kadar olduğundan, 15/6/2009 tarihinde yapılan işlemler için de bu Kararnamede belirlenen oranlar uygulanacaktır.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı