2008/3.GEÇİCİ VERGİDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞ.ORANI % 9,89′DİR