2009 YILI TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA ÖTV’SİZ DENİZ YAKITI OLARAK TESLİM EDİLECEK MALLAR HAKKINDA

2009 YILI TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA ÖTV’SİZ DENİZ YAKITI OLARAK TESLİM EDİLECEK MALLAR HAKKINDA

2009 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Yapılan Değişiklikler Kapsamında ÖTV’siz Deniz Yakıtı Olarak Teslim Edilecek Mallar Hakkında ÖTV Sirküleri Yayınlandı.      18-09-09 14:59

 

Başkanlığımızca yayınlanan 8 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; 2009 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler kapsamında ÖTV’siz deniz yakıtı olarak teslim edilecek mallara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.