2012 EYLÜL BA BS BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ 02 KASIM 2012 TARİHİNE UZATILDI

2012 EYLÜL BA BS BİLDİRİMLERİNİN VERİLME SÜRESİ 02 KASIM 2012 TARİHİNE UZATILDI

19/10/2012 tarih ve 55 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 31 Ekim 2012 tarihine kadar verilmesi gereken Eylül/2012 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresinin 2 Kasım 2012 Cuma günü saat 24:00’e kadar uzatılmasına dair açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu  Gelir İdaresi Sirkülere  ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=6M3ERQ6POneO7B1z&type=sirkuler