2014 YILINDA YAPILMASI GEREKENLER

2014 YILINDA YAPILMASI GEREKENLER

2014 YILINDA YAPILMASI GEREKENLER

2014 YILINDA YAPILMASI GEREKENLER

 1) 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILMASI GEREKENLER:


Tacirlerin işletmelerin düzenlediği ticari belgelerde;
1- FATURA
2- SEVK İRSALİYESİ
3- GİDER PUSULARI
4- TİCARİ MEKTUPLAR  gibi….

Belgelerde aşağıdaki bilgilerin olması zorunludur.

1-Ticaret Sicil Numarası
2-Ticaret Ünvanı
3-İşletmenin Merkezi
4-İnternet Sitesi adresi (Bakanlar Kurulu tarafından Bağımsız Denetime tabi olan şirketler açısından Web sitesi zorunluğu vardır.)

Bu bilgileri tamamlamayan veya yapmayanlara  2,240 TL CEZA kesilecektir.

2) 14 ŞUBAT 2014 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKENLER:

ANONİM ŞİRKETLER 50.000 TL’ye

LİMİTED ŞİRKETLERİN 10.000 TL’ye
Halka Açık A.Ş.ler 100.000 TL’ye

sermayelerini yükseltmek zorundadır.

Sermaye artışlarını süresinde yapmayan şirketler münfesih olurlar

3) 2013 YILINDA E-FATURA KULLANMAK ZORUNDA OLANLAR VEYA E-FATURA KULLANIMINA KENDİLİĞİNDEN BAŞVURAN MÜKELLEFLER 2014 YILINDA DEFTER TASDİK ETTİRECEKLER Mİ ? 

Hesap Dönemi içerisinde e-fatura’ya geçen mükellefler aynı zamanda E-DEFTER’e geçecek olurlarsa kağıt ortamında tutulan defterler 1 ay içerisinde kapanış onayı yapılır.

Bu nedenle 2014 Yılı için E-DEFTER şartlarını tamamlayamayan mükellefler DEFTER TASDİK ETTİRECEKLERDİR.
           

4) 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNE KADAR ANA SÖZLEŞMELERİ YENİ TTK.’YA UYGUN HALE GETİRİLECEKTİR.

Anonim ve Limited Şirketler Ana Sözleşmelerini, bu tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir. (6103 Madde 22) 6335 Sayılı Kanun ile 12 ay içerisinde düzeltilmelidir.

5) 31 Mart 2013 TARİHİNE KADAR DENETİME TABİ OLAN ŞİRKETLER DENETÇİLERİNİ BELİRLEYECEK.

Denetime tabi şirketler için Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarihtir.
(6335 SK.ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek şirketler için) Atama yapmayan Şirketlere mahkemece atama yapılacaktır. (Geçici Madde 6/3)

6) ŞİRKET GİRİŞİNE ASILI OLMALIDIR VE TABELADA OLMASI GEREKEN BİLGİLER:

-          Şirketin Ünvanı

-          Ticaret Sicil Numarası

-          Şirketin Merkezi

 

Ahmet GÜNDÜZ

Yeminli Mali Müşavir