2015 Yılı için defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri (Yeniden Değerleme Oranı ile)

2015 Yılı için defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri (Yeniden Değerleme Oranı ile)

2015 Yılı için defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri (Yeniden Değerleme Oranı ile)

2015 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ
(Yeniden Değerlendirme Oranı ile hesaplanmıştır. Maliye Bakanlığınca ayrıca bir belirleme yapılmaz ise HADLER aşağıdaki gibi oluşacaktır.)

2015 yılında kullanılacak defterlere ilişkin hadler aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

* Tutarlar 430 no.lu VUK tebliği ile belirlenen tutarların yeniden değerleme oranında (% 10.11) artırılması suretiyle hesaplanmıştır.
* Tutarlar kesin değildir, bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tutarlar çıkarılacak olan tebliğ ile belirlenecektir.
* Hesaplamalarda yuvarlama yapılmıştır.

01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN BİLÂNÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ.

I. sınıf Tüccarlar (VUK md.177).

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan
a) Yıllık alımların 165.000 / (165.000 esas alınmalı) (%20 fazlası 198.000) (%20 eksiği 132.000)
Veya
b) Yıllık Satışları 220.000 / (220,000 esas alınmalı) (%20 fazlası 264,000) (%20 eksiği 176,000)
Lirayı aşanlar.

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar. (Hizmet Erbabı)
Yıllık gayri safi iş hâsılatı 88.000 / (88.000 esas alınmalı) (%20 fazlası 105.000) (%20 eksiği 70.000)
Lirayı aşanlar.

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar (Alım-Satım ve Hizmet beraber) İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı 165.000 (%20 fazlası 180.000 (%20 eksiği 120.000 lirayı aşanlar)

Mükellefler;

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20′yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

* Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20′yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md.180)

AHMET GÜNDÜZ

Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi

www.ahmetgunduz.com.tr