63 NOLU KDV UYGULAMA SÜRKÜLERİ YAYINLANDI

63 NOLU KDV UYGULAMA SÜRKÜLERİ YAYINLANDI

63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı.      21-06-12 17:48

 

21/06/2012 tarih ve 63 Sıra No.lu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin sirkülerleri birleştirilen 60 No.lu KDV Sirkülerinin “2.İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI” bölümü başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

Söz konusu  Sirkülere  ulaşmak için tıklayınız.