AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ 2008/EKİM AYI VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ 2008/EKİM AYI VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR

2008/Ekim ayı SGK Aylık Sigorta Prim ve  Hizmet Belgelerinin Bildirim süresi 01.12.2008 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Hakkında Duyurusu  aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıca diğer aylara ait, SGK Aylık Sigorta Prim ve Hizmet Belgelerinin Bildirim süresinin uzatılmasına ilişkin talebler devam etmektedir.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Hakkında Duyuru

Yalnızca 2008/Ekim ayına ilişkin olmak üzere, her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığında ücret alan sigortalılara ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet  belgelerinin Kuruma verilme süresi 30/11/2008 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle

1/12/2008 tarihine kadar (1/12/2008 dahil) uzatılmıştır.