BAĞIMSIZ DENETÇİ İLE İLGİLİ GEÇİCİ MADDEYİ İPTAL EDEN 6353 SAYILI TORBA KANUN 12.07.2012 TARİHLİ RESMİ GAZETE DE YAYINLANDI

BAĞIMSIZ DENETÇİ İLE İLGİLİ GEÇİCİ MADDEYİ İPTAL EDEN 6353 SAYILI TORBA KANUN 12.07.2012 TARİHLİ RESMİ GAZETE DE YAYINLANDI

BAĞIMSIZ DENETÇİ İLE İLGİLİ GEÇİCİ MADDEYİ İPTAL EDEN 6353 SAYILI TORBA KANUN 12.07.2012 TARİHLİ RESMİ GAZETE DE YAYINLANDI

6353 Sayılı Torba Kanun 12.07.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı

 
 
30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6335 sayılı “Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 37’inci maddesi ile değiştirilen 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 6’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmüMaddesindeki düzenlemiyi iptal eden 6353 Sayılı Torba Kanun 12.07.2012 tarihinde yürülülüğe girmiştir.
 
Böylelikle 12.07.2012 tarihten sonra başvuruda bulunanlar Meslek Mensupları, SMMM ve YMM olan MESLEK MENSUPLARINDAN olabilecek ve HER İKİ MESLEK MENSUBU da SINAV ve EĞİTİM Şartını tamamlayarak yetkilendirilecektir.
 
 
—————————————————————————————————————–

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6353

 

Kabul Tarihi: 4/7/2012      

 

 

MADDE 64- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.