E-FATURA GÖNDERMEYE BAŞLAMA ZORUNLULUĞU 01.04.2014 TARİHİNE UZATILDI

E-FATURA GÖNDERMEYE BAŞLAMA ZORUNLULUĞU 01.04.2014 TARİHİNE UZATILDI

E-FATURA GÖNDERMEYE BAŞLAMA ZORUNLULUĞU 01.04.2014 TARİHİNE UZATILDI


Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu

Genel Tebliği ile Yapılan Düzenleme ve Değişikliklere İlişkin Açıklamalar

1-) 433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Arşiv Uygulamasına ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:

a- Bu Tebliğ kapsamında e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında müşteriye verilen faturanın ikinci nüshasını mali mühürlü veya elektronik imzalı olarak elektronik ortamda saklayacaklardır.

b- Bu Tebliğ kapsamında, e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler faturayı kağıt ortamında alarak muhafaza ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.

c- Vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketiciler) istemeleri halinde elektronik ortamda fatura iletilebilecektir. Kağıt fatura isteyen tüketicilere kağıt fatura verilecektir.

d- İnternet üzerinden satış yapan ve e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellefler internet üzerinden yaptıkları satışlara ilişkin faturayı müşterilerine elektronik ortamda ileteceklerdir. İnternet üzerinden satış yapan ve Tebliğ’de belirlenen şartları taşıyan mükellefler 1/1/2016 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

2-) 1 Ocak 2014 tarihinde başlayacak olan e-fatura uygulaması hakkında yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:

a- e-Fatura Başvuru Kılavuzu’nda da belirtildiği üzere, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk kapsamında olup başvuru yapan bütün mükelleflerin kullanıcı hesapları 01.01.2014 tarihine kadar Başkanlıkça aktive edilecektir.

b- Bu Tebliğe göre, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilenler de dahil olmak üzere e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için e-fatura gönderme ve alma zorunluluğu 01.04.2014 tarihi itibariyle başlayacaktır. 433 Sıra No’lu Genel Tebliğe göre bu tarihe kadar mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde e-fatura düzenleyebilecekleri gibi kâğıt fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Ancak sistemde kayıtlı kullanıcılar kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorundadırlar.

c- Zorunluluk kapsamında olanlardan entegrasyon yöntemi ile başvurup henüz testlerini tamamlayamayanlar ile özel entegrasyon yöntemi ile yararlanma talebinde bulunup henüz herhangi bir özel entegratör ile anlaşmayanların da GİB Portal hesapları 01.01.2014 itibari ile aktive edilecektir. Bu mükelleflerin test işlemlerini bitirene kadar veya bir özel entegratörle anlaşana kadar GİB Portal hesapları açık kalacak olup bu mükellefler kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorundadırlar.

d- Zorunluluk kapsamında olduğu için 01.01.2014 tarihi itibariyle hesapları aktive edilecek mükelleflerden henüz mali mühürlerini edinmeyenlerin ise GİB Portal hesaplarına gelen faturalarına erişebilmeleri için ivedilikle mali mühürlerini TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden temin etmeleri gerekmektedir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

433siranoluvukgeneltebligidegisiklik