E-Fatura kullanan mükelleflere 01 Ocak 2015′ten itibaren E-Defter tutma Zorunluluğu Başlıyor

E-Fatura kullanan mükelleflere 01 Ocak 2015′ten itibaren E-Defter tutma Zorunluluğu Başlıyor

E-Fatura kullanan mükelleflere 01 Ocak 2015′ten itibaren E-Defter tutma Zorunluluğu Başlıyor

E-DEFTER TUTMA TAKVİMİ NETLEŞTİ,

E-FATURA KULLANAN MÜKELLEFLERE 01 OCAK 2015′TEN İTİBAREN E-DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Bilindiği üzere 421 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nde; e-defter tutma zorunluluğu kapsamına giren mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 01.09.2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmekte) içerisinde geçmelerinin zorunlu olduğu ifade edilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı yeni yayımladığı bir sirküler ile uygulamaya geçişle ilgili tarihleri netleştirdi. Buna göre, elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 01.01.2015 tarihinden itibaren,

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 01.12.2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmekte.

http://www.edefter.gov.tr/dosya/VergiUsulKanunuSirkuleri67.pdf

 

Ahmet GÜNDÜZ

Yeminli Mali Müşavir

Sorumlu Bağımsız Denetçi

www.ahmetgunduz.com.tr