LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURULLARINI TESCİL ETTİRECEKTİR

LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURULLARINI TESCİL ETTİRECEKTİR

LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURULLARINI TESCİL ETTİRECEKTİR

LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURULLARINI TESCİL ETTİRECEK Mİ? EVET

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarını her sene yaptığını ve Ticaret Sicilinde tescil ettirdiğini biliyoruz.

Bu güne kadar (1 Temmuz 2012 tarihine kadar) Limited Şirketler tescile tabi olmayan hususlarla ilgili yapılan Ortaklar Kurulu Kararları (Kar Dağıtımı, Ekonomik yatırımlara ilişkin kararlar gibi) Ticaret Siciline tescil ettirilmemekteydi.

Ancak YENİ TTK .’nın 617. Maddesinde, 3.nci Fıkrasında; MADDE 617- (3) Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümler, Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilir.” Denmektedir.

Bu hükümlerden Anonim Şirketlerde Genel Kurul TUTANAĞI’na ilişkin 422.nci Maddenin 2nci fıkrasına göre; ”MADDE 422- (2) Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili müdürlüğüne (*) vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.” Demektedir.

 

Bize göre,  Limited Şirketler de Anonim Şirketler gibi Her yıl Mart Ayı sonuna kadar genel kurullarını yapmak ve Ticaret Siciline tescil ettirmeleri gerekmektedir.  Hisse Devri, Adres Değişikliği, Ana Sözleşme Değişikliği, Müdür Seçimi gibi kararlar önceden beri tescile tabi kararlardır.  Ancak Bu kararlar dışında, Kar Dağıtımı gibi kararlarda tescil ve ilan edilmelidir.

 

TÜM MÜKELLEFLERE ve MESLEK Camiamıza DUYRULUR.

AHMET GÜNDÜZ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

www.ahmetgunduz.com.tr