PENDİK İSTANBUL TİCARET ODASI HİZMET BİRİMİ TİCARET SİCİL TESCİL İŞLEMLERİ YAPMALIDIR

PENDİK İSTANBUL TİCARET ODASI HİZMET BİRİMİ TİCARET SİCİL TESCİL İŞLEMLERİ YAPMALIDIR

PENDİK İSTANBUL TİCARET ODASI HİZMET BİRİMİ TİCARET SİCİL TESCİL İŞLEMLERİ YAPMALIDIR

Saygıdeğer Meslektaşlarım / Firma Sahipleri,

 

İTO Yetkililerine Pendik’te Faaliyette Bulunan İTO Hizmet Birimi Sadece Faaliyet Belgesi-Gazete Sureti veren bir ofis olduğunu söyledim. Biz SMMM, YMM’ler ve  FİRMA SAHİPLERİ olarak Pendik’te faaliyette bulunan İTO Hizmet Biriminin TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ’ne AÇILMASINI rica ettim. Yetkililerin ise Meslektaşlar ve Firma Sahipleri olarak dileklerinizi bize yazılı iletiniz. Yönetim Kurulumuzda bu konuyu değerlendir ve Tabiî ki ihtiyaç karşılanır dedi.

 

Ben de FİRMA SAHİPLERİNİ ve MALİ MÜŞAVİR Meslektaşlarımı bu konuda Dilekçe yazarak konuya sahip çıkmaya çağırıyorum…

 

Bütün Meslektaşlarım ve Firma Sahipleri aşağıdaki Dilekçeyi imzalayıp Faks veya Mail olarak Ticaret Odasına göndermenizi, Gönderinizin bir kopyasını da bize göndermenizi rica ederiz.

 

 
(Toplu Dilekçe ile İTO’ya başvuru ekine konacaktır.)

 

Saygılarımla,

Ahmet GÜNDÜZ

Yeminli Mali Müşavir

Dilekçe Örneği;

İTO Başk.Tel: 0-212-455 60 13

İTO Faks No : 0-212-455 65 21

İTO Yön.Kurl.Bşk.Sekr.: mehtap.aydin@ito.org.tr

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                               …/…./2012

TİCARET ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İSTANBUL

 

Konu: İTO Pendik Hizmet Birimi Hk.

 

 

İTO Pendik Hizmet Biminizde Firmaların Sadece Faaliyet Belgesi-Ticaret Sicil Gazetesi ve Bağkur işlemleri yapılmaktadır. Pendik – Kartal – Tuzla- Sultanbeyli – Maltepe İlçelerindeki Firmalar ve Mali Müşavirler İTO – Pendik Hizmet Biriminden yararlandıkları için TİCARET SİCİL İŞLEMLERİNİN de Pendik Hizmet Biriminizden yapılması bu bölgede faaliyette bulunan Firmalara ve Müşavirlere  çok yararlı olacaktır.

 

Bu konuda İTO Pendik Şubesi’nde TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ yapılmasını arz ederiz.

 

Saygılarımızla,

FİRMANIZIN KAŞESİ + İMZASI