SANAYİ BAKANLIĞI AR-GE PROJELERİNDE PROTOTİPLERİN TANITIM DESTEĞİ PROGRAMI HAZIRLADI

SANAYİ BAKANLIĞI AR-GE PROJELERİNDE PROTOTİPLERİN TANITIM DESTEĞİ PROGRAMI HAZIRLADI

SANAYİ BAKANLIĞI AR-GE PROJELERİNDE PROTOTİPLERİN TANITIM DESTEĞİ PROGRAMI HAZIRLADI

Sanayi bakanlığı Ar-Ge projelerinde üretilen prototiplerin tanıtımına destek vermek amacıyla yeni bir destek programı hazırlamış.  Bu program ile ilgili başvuru dosyalarını hazırlayabiliriz. Aşağıda özet bilgi gönderiyorum.

Amacı

Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsamı

Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir

Destek Kapsamına Giren Projeler

 • San-Tez Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Teknogirişim Sermayesi Desteği Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Teydep  Projeleri: TÜBİTAK
 • Girişimcilik Aşamalı Destek Programı: TÜBİTAK:
 • Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı: TÜBİTAK
 • Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: KOSGEB
 • Ar-Ge Proje Destekleri: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
 • BOREN Projeleri: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
 • AB Destekli Ar-Ge Projeleri:
 • Diğer Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri

Destek Tutarı :

 • Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı,
 • Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı,

 

Bakanlıkça hibe olarak karşılanacaktır.