2012 EYLÜL KDV BEYANNAMESİ VERİLME SÜRESİ 30 EKİM 2012 TARİHİNE UZATILDI
012 EYLÜL KDV BEYANNAMESİ VERİLME SÜRESİ 30 EKİM 2012 TARİHİNE UZATILDI
 
19/10/2012 tarih ve 65 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; Eylül/2012 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin, 2012 yılı Kurban Bayramı nedeniyle Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye istinaden, 30 Ekim 2012 Salı günü akşamına kadar uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu  Gelir İdaresi Sirkülere  ulaşmak için tıklayınız.

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=73bNIygJCAND52p4&type=sirkuler

Ayrıca 2012 Ekim Dönemine Ait Muhtasar Vergisi ve Damga Vergisi Beyannamesinde Verilme süresi 23 EKİM 2012olup, Ödeme Süresi Tatil gününe denk geldiği için 30 EKİM 2012 tarihine uzamış sayılır.

BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ